Wij hanteren eerlijke en scherpe tarievenHeldere en concrete oplossingen.

Advisering

Als actief kantoor zijn wij vaak voor de klant het eerste aanspreekpunt bij ingrijpende zaken zoals start, opvolging, verkoop, samenwerking, keuze ondernemingsvorm en dergelijke zaken. Bij de start, overname of verkoop van een bedrijf komt het nodige kijken. Het moet goed en soms ook snel geregeld worden. Wij begeleiden onze klanten bij deze trajecten van A t/m Z en nemen hen zoveel mogelijk werkzaamheden uit handen die hiermee gepaard gaan. Wij denken en kijken pro-actief mee over de schouder van de ondernemer en adviseren hem bij elke belangrijke stap die hij maakt. Voornoemde zaken zijn vaak spannend voor de ondernemer en hebben fiscale, juridische en financiële consequenties. Wij zijn een sparringpartner voor onze klanten op dit gebied en weten uit ervaring dat onze klanten het waarderen te kunnen klankborden met ons.

Ook minder plezierige gebeurtenissen, zoals ruzies, echtscheiding, uittredingen en overlijden zijn onderwerpen waar wij een professionele rol in kunnen vervullen. Wij vervullen dan op zakelijk gebied een bemiddelende of coördinerende rol om het geheel in goede banen te leiden. Niet altijd kunnen wij zelf, of willen wij zelf hierin adviseren. In voorkomende gevallen kunnen wij terug vallen op ons netwerk van vertrouwde externe adviseurs, zoals advocaten, notarissen en fiscalisten.