Wij hanteren eerlijke en scherpe tarievenHeldere en concrete oplossingen.

Belastingen

Als ondernemer of particulier wordt u geconfronteerd met een veelheid aan belastingverplichtingen. Uit hoofde van onze deskundigheid verzorgen wij uw aangifte inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting, loonheffingen, dividend- belasting, schenkingsrecht en successierecht en dienen wij deze namens u digitaal in.

Hieraan verwante zaken, zoals het indienen van voorlopige teruggaven, zorgtoeslag, kindertoeslag, bezwaarschriften, het beantwoorden van vragenbrieven en het begeleiden van boekenonderzoeken zijn bij ons ook in vertrouwde handen.