Wij hanteren eerlijke en scherpe tarievenHeldere en concrete oplossingen.

Overzicht diensten

Advies en dienstverlening

 • Verwerken en controleren van de financiële administratie
 • Loonadministraties
 • Samenstellen jaarrekeningen
 • Verzorgen van diverse fiscale aangiften (IB, VpB en OB)
 • Adviseren en begeleiding bij:
  • Oprichting en/of overname van bedrijven (o.a. bemiddeling en/of opmaak huur- en koopovereenkomsten).
  • Bedrijfseconomische- en fiscale vraagstukken.
  • Opstellen van ondernemersplannen inclusief exploitatieprognoses t.b.v. financieringsaanvragen, verhuurder en gemeentes.
  • Financieringsvraagstukken (en bemiddeling bij verkrijgen financiering).
  • Opmaak van diverse contractstukken (koop- en huurovereenkomsten, leningsovereenkomsten, enz).
  • Aanvraag benodigde (gemeentelijke) vergunningen.
  • Belastingcontroles.
  • Oprichting BV’s.
  • Advies en begeleiding bij overige financiële aangelegenheden.