Wij hanteren eerlijke en scherpe tarievenHeldere en concrete oplossingen.

Tarieven

vaste tarieven

Wij werken met vaste all-in tarieven voor de reguliere werkzaamheden die wij verrichten. Door vaste tarieven te hanteren is het op voorhand duidelijk voor klanten wat zij ons per jaar moeten betalen voor de verwerking van de administratie, samenstellen van de jaarrekening, verzorging van de fiscale aangiften (IB, VpB en OB) en de loonadministratie. Voornoemde zaken maken altijd onderdeel uit van de reguliere werkzaamheden die wij verrichten.

Nieuwe klanten vernemen op voorhand, alvorens wij overgaan tot het verrichten van werkzaamheden, welk vast all-in tarief zij per maand aan ons kantoor dienen te betalen. Alsmede de vaste bedragen voor de jaarlijkse aangifte(n) en een jaarrekening. De hoogte van de vaste maandelijkse en jaarlijkse bedragen zijn per klant (bedrijf) verschillend en worden mede bepaald door de grootte van het desbetreffende bedrijf. Hierbij wordt rekening gehouden met, en een inschatting gemaakt van: de omzet, aantal personeelsleden, complexiteit en de hoeveelheid werkzaamheden die de verwerking van de administratie redelijkerwijs met zich meebrengt. Deze vaste bedragen worden bij het tot stand komen van een nieuwe relatie met ons kantoor schriftelijk bevestigd middels een apart document (prijsopgave en een opdracht tot dienstverlening).

Voor aanvullende diensten die incidenteel voorkomen hanteren wij aparte vaste bedragen.