Moet elke ondernemer een jaarrekening opstellen?

Ja. Niet alleen omdat de wet dat voorschrijft, maar ook omdat het nuttig is. Een jaarrekening is het jaarlijkse sluitstuk van de financiële administratie. Zij bestaat uit een balans, een verlies-en-winstrekening en een toelichting daarop. Op de balans worden aan de debetzijde (links) de bedrijfsbezittingen weergegeven, de activa. Aan de creditzijde (rechts) zijn de schulden opgenomen, de passiva. De verlies-en-winstrekening is een weergave van de omzet van het afgelopen (boek)jaar en het totaal van alle kosten die daarvoor gemaakt zijn. Het resultaat daarvan is per saldo winst of verlies.

De jaarrekening geeft inzicht in hoe goed uw bedrijf het afgelopen jaar heeft gedraaid. De balans geeft de omvang weer van de bezittingen en schulden van het bedrijf. De verlies-en-winstrekening laat zien wat uw inspanningen het afgelopen jaar hebben opgeleverd. Uit de jaarrekening kunnen de zogenaamde ‘kengetallen’ worden afgeleid. Deze verhoudingscijfers maken een vergelijking mogelijk met voorgaande jaren en met uw branchegenoten. Hoe goed of slecht doet u het ten opzichte van vorige jaren en vergeleken met uw collega’s in dezelfde bedrijfstak? Op basis van deze informatie kunt u ook beslissingen nemen voor de (nabije) toekomst van uw onderneming.