Moet ik als (beginnende) ondernemer wel een BV oprichten?

Dat ligt eraan. Het lijkt soms raadzaam om als ondernemer te beginnen met een eenmanszaak en nog even te wachten met de oprichting van een besloten vennootschap (bv). In een eenmanszaak bent u de enige eigenaar en neemt u alle beslissingen. Als eigenaar van een eenmanszaak bent u volledig aansprakelijk voor alle zakelijke schulden. Als de zaak de schulden niet kan betalen, moet u uw schuldeisers betalen uit uw privévermogen. Wilt u niet privé aansprakelijk zijn tegenover schuldeisers, dan lijkt de bv een aantrekkelijke optie. Maar uw privévermogen is ook bij een bv niet volledig afgeschermd. Wanneer de bank een lening verstrekt, vraagt zij u ook borg te staan met uw privévermogen. Bovendien kunt u onder bepaalde omstandigheden ook privé aansprakelijk worden gesteld als uw onderneming failliet is gegaan door wanbeleid. Uit fiscaal oogpunt is de bv voor beginnende ondernemers vaak ook niet zo aantrekkelijk. Als eigenaar van een bv betaalt u vennootschapsbelasting over de winst. Het tarief daarvan is bij hogere winsten lager dan het tarief van de inkomstenbelasting. Als de winst nog (zeer) gering is of als u verlies lijdt, is het vaak aantrekkelijker om met een eenmanszaak onder de inkomstenbelasting te vallen. De inkomstenbelasting biedt de eigenaar van de eenmanszaak namelijk enkele gunstige faciliteiten. Dus naarmate u meer winst maakt, wordt het fiscaal aantrekkelijker om een bv op te richten. Verder kan de bv fiscaal aantrekkelijk zijn voor stoppende ondernemers die de opvolging of vererving moeten regelen. Niettemin kunnen in uw geval andere rechtsvormen ook gunstig zijn.