Indien een BV voor mij niet geschikt is welke andere rechtsvorm moet ik dan kiezen?

Het ligt voor de hand te beginnen met een eenmanszaak en pas een bv op te richten als de winst hoger wordt. Maar wellicht past uw bedrijf beter in een andere rechtsvorm dan de bv. Daarbij moet u zich afvragen of en hoe u wilt samenwerken met anderen en in hoeverre u uw privévermogen wilt afschermen voor schuldeisers. Hieronder vergelijken we de eenmanszaak en de bv met de vennootschap onder firma (vof) en andere rechtsvormen dan de bv. De eenmanszaak en de vof zijn geen rechtspersoon, de bv wel. De essentie van een rechtspersoon is dat het privévermogen in beginsel beschermd is tegen zakelijke claims. Die bescherming bestaat in principe ook bij de naamloze vennootschap (NV), de coöperatieve vereniging, de stichting en de onderlinge waarborgmaatschappij. De onderlinge waarborgmaatschappij is een vereniging die haar leden wil verzekeren of verzekerd wil houden. Een NV is geschikt voor grote ondernemingen die geld willen aantrekken via de beurs. De stichting is vaak onaantrekkelijk omdat u de winst niet aan uzelf of andere bestuursleden mag uitkeren. De coöperatieve vereniging is een rechtspersoon die veel wordt gebruikt als meerdere ondernemers op gelijke voet willen samenwerken, bijvoorbeeld in inkoopcombinaties. Deze rechtsvorm is niet bedoeld als ondernemingsvorm, maar als samenwerkingsverband. Samenwerken met anderen kan ook in een vennootschap onder firma (vof), in een maatschap of in een commanditaire vennootschap (cv). Alleen hebben deze bedrijfsvormen geen rechtspersoonlijkheid; de ondernemers zijn dus ook privé aansprakelijk voor schulden en claims. In het MKB komt de vof veel voor. De vof is een samenwerkingsvorm van twee of meer personen, die een onderneming voeren onder een gemeenschappelijk naam. De firmanten zijn privé aansprakelijk voor de schulden van de firma en draaien ook privé op voor schulden van of claims tegen medefirmanten. Voor de oprichting van een vof, maatschap en cv is inschrijving in het handelsregister voldoende. De maatschap en cv lijken veel op de vof. Het verschil tussen vof en cv is dat bij de cv een van de firmanten als ‘stille vennoot’ wel kapitaal inbrengt, maar niet naar buiten treedt. De aansprakelijkheid van deze geldschieter is in beginsel beperkt tot het bedrag dat hij heeft ingebracht. Er kunnen ook meerdere firmanten optreden als stille vennoot. Ook de maatschap lijkt veel op de vof. Maar terwijl de vof bedoeld is om gezamenlijk naar buiten te treden, is de maatschap vooral een interne afspraak over de verdeling van werk en winst. De maatschap is vooral populair bij vrije beroepsbeoefenaren die op gelijke voet samenwerken, zoals AA-accountants.