Waarom is mijn jaarrekening belangrijk voor anderen?

De jaarrekening is in de eerste plaats van belang voor de ondernemer. Maar informatie die nuttig is voor u, kan natuurlijk ook nuttig zijn voor derden. Zo willen bankiers en andere vermogensverschaffers graag weten hoe goed het bedrijf draait en hoe de vermogenspositie is. De fiscus moet weten over welk bedrag belasting moet worden geheven. Leveranciers willen graag inzicht in uw kredietwaardigheid. Deze belanghebbenden moeten kunnen vertrouwen op de juistheid van de jaarrekening die het bedrijf presenteert. Tenslotte hebben zij (in beginsel) geen inzage in de achterliggende gegevens. Vaak wordt een accountant, vanwege diens deskundigheid, ingeschakeld om de jaarrekening op te stellen.

Hebt u een eenmanszaak, een cv of een vof, dan bent u niet verplicht om een jaarrekening te publiceren. Voor een besloten vennootschap geldt de verplichting tot het openbaar maken van de jaarrekening (of delen daaruit) wel. Elke bv moet ten minste de balans en de toelichting daarop ter inzage te leggen bij het handelsregister. Naarmate een bv groter is, moet meer en gedetailleerdere informatie (ook de verlies-en-winstrekening en de toelichting daarop) voor iedereen ter inzage worden gelegd.